Verslag 9e multiculturele voetbaltoernooi / buurtfeest

Na 8 succesvolle voorafgaande jaren vond op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, in samenwerking met het stadsdeel centrum, Dock, Buurtcomité oostelijke Eilanden en Sciandri sportmanagement voor de 9e keer curinesa's Multiculturele voetbaltoernooi/Buurtfeest plaats.

Het voetbaltoernooi werd als vanouds gehouden in speeltuin wittenburg en was zoals in eerdere jaren speciaal bestemd voor jongens en meiden van 5-15 jaar uit de wijken Oosteliike Eilanden de Kadijken en de Czaar Peterbuurt. Om aan het toernooi-te kunnen deelnemen werd van de jongeren een bijdrage van €2,- gevraagd, maar daarvoor kreeg men de gehele dag gratis eten en drinken. De opbrengst hiervan en die van de donaties is uitgegeven aan de kosten van de divers aangeboden workshops die niet door de sponsoring zijn gedekt.

 

Door het ietwat miezerige weer en ramadan waren er bij aanvang minder kinderen aanwezig dan in de voorafgaande jaren. Gelukkig werd Curinesa bijgestaan door een muzikaal optreden van Accu Fanfare en stroomde de speeltuin uiteindelijk langzaam vol met kinderen en andere bezoekers en konden we toch nog 6 teams vormen. Naast het voetballen konden de jongeren zich ook amuseren met de overige activiteiten die aangeboden werden. Zo werd er in het teken van creativiteit een knutselworkshop gegeven door Merel Hermans en een goed bezochte Braziliaanse percussieworkshop door Dununba van Nique. De kinderen, ouders en bezoekers leefden zich uit op de Dununba en hun ritmische trommelgeroffel was een genot om naar te luisteren. Wij zijn de woningcorporatie Eigen Haard heel dankbaar voor hun ondersteuning.

Na afloop van het voetbaltoernooi was er wederom een feestelijke uitreiking. De jongeren waren zeer blij met de medailles en de bekers die door Andre Agterof uitgereikt werden, topscorers en meest talentvolle spelers werden extra in het zonnetje gezet door aan hun een extra prijs uit te reiken in de vorm van entreebewijs voor de Nemo, die door het museum beschikbaar was gesteld.

 

Tussendoor konden de kinderen en de bezoekers genieten van gratis broodjes, drinken, fruit en versnaperingen die beschikbaar waren gesteld door Albert Heijn. Hiervoor nogmaals onze dank ook was de popcorn kraam zeer in trek. Verder was er in de Witte Boei als avondmaaltijd een vegetarische maaltijd en heerlijke nasi en bami met kip klaargemaakt. Dankzij de sponsoren apotheek Czaar Peterstraat & De Vogel apotheek en het stadsdeel centrum hebben wij de drie heerlijke maaltijd kunnen aanbieden.

 

Het avondprogramma werd in de witte Boei afgesloten met de Ramadan maaltijd die mogelijk werd gemaakt door het restaurant lnstock. Het doel van het voetbaltoernooi/buurtfeest was, om jongeren en overige wijk bewoners met een verschillende culturele achtergrond op een sportieve gezellige ongedwongen manier dichter tot elkaar te brengen. Dit ter bevordering van de integratie en de sociale cohesie in eerder genoemde wijken. Daar er uiteindelijk toch nog ruim 100 bezoekers ons voetbaltoernooi/buurtfeest bezocht hebben, zijn we hier ruimschoots in geslaagd. Mede dankzij de steun van het stadsdeel centrum, de overige sponsors, onze vrijwilligers en iedereen die Curinesa een warm hart toedraagt, hebben wij er wederom een succesvolle dag van gemaakt.