Bestuur

dhr. R. Odjo

 

Voorzitter en tijdelijk waarnemend penningmeester

 

Ik ben Rafiou Michel Odjo, geboren op 8 november 1962 in het West-Afrikaanse land Benin.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Sinds 1992 ben ik werkzaam als warehouse worker bij Nissan Motor Parts Center. In 1988 ben ik naar Nederland gekomen, omdat Amsterdam een multiculturele stad is koos ik ervoor om mij daar te vestigen. Mijn openheid en nieuwsgierigheid naar andere culturen heeft er voor gezorgd dat ik in 1989 mijn Surinaamse vrouw heb ontmoet.

Na veel ervaring te hebben opgedaan bij diverse Beninse verenigingen, heb ik ervoor gekozen om met enkele vrienden een nieuwe uitdaging aan te gaan in vorm van de oprichting van Stichting Curinesa.

Ik hoop dat Curinesa kan bijdragen aan het bewerkstelligen van een Nederlandse samenleving, waarin de diverse culturen in harmonie met elkaar kunnen samenleven

 

mw. C.B. Odjo-Seymonson

 

Secretaris

 

Ik ben Chiquita Odjo-Seymonson, ben getrouwd met Michel Odjo en samen hebben we 2 kinderen. Ik ben geboren in 1964 te Moengo in Suriname. Sinds 1965 woon ik in Nederland. Na het VWO te hebben doorlopen, ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest als administratief medewerker bij een pensioenfonds. In 2001 heb ik het roer volledig omgegooid en ben ik de studie Personeel en Arbeid gaan volgen. Ik wilde heel graag werken als reïntegratieconsulent en vanaf 2002 is het mij gelukt om in deze functie aan de slag te gaan. Het leuke aan mijn werk vind ik het feit dat ik mensen begeleid met verschillende culturele achtergronden. Ik ben van mening dat je altijd open moet staan voor een ander zijn cultuur, omdat je er altijd iets van kan leren. Dit is ook een van de redenen dat ik mij bij Curinesa heb aangesloten, daar Curinesa bijdraagt aan een vreedzame samenleving waarin er respect is voor elkaars cultuur.

dhr. R. Adjobo

 

Organisator

 

Ik ben Raoul. Ik heb 2 prachtige dochters en mijn hobby’s zijn hardlopen en voebal kijken. Ik hou van het leven en ik heb diep respect voor mensen die altijd klaarstaan voor een ander. ik vind het belangrijk om voor anderen in de samenleving iets te kunnen betekenen. Dit is mijn belangrijkste motivatie geweest om toe te treden als bestuurslid van Curinesa. Ik hoop via Curinesa daadwerkelijk iets voor anderen te kunnen betekenen. dhr. C. N'di

Mw. A. Achadé

 

Coördinatoren te Benin