Culturen in harmonie naast elkaar en sociale cohesie

Curinesa is een stichting zonder winstoogmerk en ons voortbestaan danken wij aan de donaties van de bestuursleden en de giften van mensen die ons een warm hart toedragen. 

Met uw steun kunnen wij onze doelen bereiken en projecten organiseren. Daarom kunnen wij elke bijdrage in welke vorm dan ook goed gebruiken.

 

Uw bijdrage kunt u storten op: Stichting Curinesa te Amsterdam

IBAN: NL65 INGB 0005 0457 60

KvK nummer: 32129663

BIC: INGBNL2A

 

Alvast bedankt voor uw steun.

Missie

De Nederlandse samenleving bestaat steeds meer uit verschillende culturen. Het beeld van Nederland met zijn klompen en windmolens en Zeeuwse meisjes is nog wel herkenbaar, maar naast dat beeld ziet men ook de verschillende invloeden terug van de verschillende culturen die zich in Nederland gevestigd hebben.

 

Om ervoor te zorgen dat alle culturen in harmonie naast elkaar kunnen leven is het belangrijk dat er een sociale cohesie ontstaat, waardoor er een hechte gemeenschap tot stand komt. Tevens is het belangrijk dat er zich een integratieproces ontwikkelt, waarbij alle culturen nieuwsgierig naar elkaar zijn en van elkaar willen leren. Curinesa bevordert dit integratieproces en zorgt ervoor dat men wederzijds respect ontwikkelt en dat er een saamhorigheid tussen de verschillende culturen ontstaat. Er is geen sprake van de ene cultuur tegenover de ander, maar er is begrip voor elkaar. 

De stichting Curinesa zet zich hiervoor in. Onze stichting is opgericht op 21 december 2007.

 

Onze doelen

  1. Het bevorderen van de integratie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond binnen de Nederlandse samenleving.
  2. het verlenen van hulp aan mensen in West-Afrika die bij een ramp betrokken zijn en het ondersteunen van duurzame ontwikkelingsprojecten.

Deze doelen willen we bereiken door: 

  1. het uitwisselen van kennis om een betere verstandhouding te kweken tussen mensen met verschillende culturele achtergronden;
  2. het samenwerken met andere organisaties en instituten die hetzelfde doel nastreven;
  3. vrijwilligerswerk in de vorm van sociale en culturele activiteiten om fondsen te werven voor de doelstellingen.

Mission

La société néerlandaise est formée de plus en plus de diverses cultures. L'image des Pays-Bas avec ses sabots, les moulins et les filles de Zeeland peut encore être reconnue, mais cette image est flanquée de nos jours de l’influence des différentes cultures qui se sont installées aux Pays-Bas.

 

Afin de s'assurer que toutes les cultures coexistent en harmonie, il est important de créer une cohésion sociale, la création d'une communauté forte oú chacun se sent accepté et chez lui. Il est également important de développer un processus d'intégration, où toutes les cultures sont curieuses les unes des autres et désireuses d'apprendre les unes des autres. Ce processus d'intégration veillera d’une part à ce que les gens se respectent et s’acceptent les uns les autres et d’autre part de développer une unité entre les différentes cultures. Il ne s'agit pas d’ériger une culture contre l’autre, mais de développer et favoriser la compréhension entre cultures. La fondation CuRINeSa fait la promotion de cet objectif. Notre organisation a été fondée le 21 Décembre 2007.