· 

Verslag Curinesa's 10e Multiculturele Jeugdvoetbaltoernooi/Buurtfeest

 

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, vierden wij het 10 jarig bestaan van Curinesa’s Multiculturele Voetbaltoernooi/Buurtfeest voor de jeugd op de Oostelijke Eilanden. De voorbereidingen waren getroffen om er  dit jaar een groots spektakel van te maken, maar wegens het Coronavirus moesten ook wij ons evenement annuleren.                                                       Toch wilden wij dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en hebben wij op deze dag in samenwerking met Sciandri en Dock enkele (online)activiteiten aangeboden. Er was een online dansworkshop en in Speeltuin Wittenburg werd er met enkele kinderen een voetbaltraining gehouden. Ook konden kinderen onder begeleiding van Stella meedoen met een tekenworkshop. De activiteiten vonden plaats op de vrolijke klanken van de accufanfare, die op gepaste afstand de sterren van de hemel speelde. Het was een geslaagde middag, ondanks de strikte Coronaregels die gehanteerd moesten worden.

 

Onze dank gaat uit naar Woningcorporatie De Key en Rochdale. Apotheek Czaar Peter en apotheek de Vogel. Met hun steun hebben wij deze dag mogelijk gemaakt en kunnen we alle kinderen die mee hebben gedaan met onze tekenwedstrijd, verblijden met mooie prijzen. Alle ingezonden tekeningen hopen wij dit jaar nog te kunnen laten zien tijdens een tentoonstelling in de Wiite Boei. De  tekenaars en hun ouders zijn dan van harte welkom om samen met ons een drankje en hapje te nuttigen.             Tenslotte willen wij Jos en Accu fanfare, Siegfried, Stella, Cecilia, Merel, Rinus en  Anouk met haar team van Sciandri bedanken voor hun bijdrage en ondersteuning. Volgend jaar hopen wij er als vanouds een gezellig en groot feest van te maken.