Verslag

Op Hemelvaartsdag 13 mei 2021, vond in Speeltuin Wittenburg, Curinesa’s 11e Multiculturele Jeugdvoetbaltoernooi/ Suikerfeest plaats. Wederom was er een samenwerking met Sciandri Sportmanagement en Dock.                                                                                                                              Het was stralend weer, waardoor er een grote opkomst was.          Jongens en meisjes uit de buurt speelden vele sportieve wedstrijden. Naast het voetballen kon men deelnemen aan diverse andere online activiteiten. Er was een knutselworkshop waaraan met veel enthousiasme werd deelgenomen. Ook was er een swingende Afro dance workshop.                                                                                                   

Na afloop van de wedstrijden vond er een feestelijke prijsuitreiking plaats. Mascha ten Bruggencate, voorzitter van het stadsdeel Centrum, was speciaal langsgekomen om de bekers en de medailles aan de deelnemers uit te reiken.                                                                                                                              Dit jaar werden zowel Hemelvaartsdag als het Suikerfeest op één dag gevierd, daarom werd het voetbaltoernooi afgesloten met het gratis verstrekken van een overheerlijke maaltijd aan alle buurtbewoners. Voor de bewoners die niet in staat waren om naar de Witte Boei te komen, was er een speciaal team met vrijwilligers die maaltijden aan huis bezorgden.

 

De doelstelling van Curinesa’s Multiculturele Jeugdvoetbaltoernooi/Suikerfeest was om jongeren en overige buurtbewoners met een verschillende culturele achtergrond op een sportieve en ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Hierin zijn wij ruimschoots geslaagd. Ons evenement heeft wederom een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenhorigheid en leefbaarheid in de buurt en dat is precies waar Curinesa zich graag voor inzet.                                                                                                                      Mede dankzij de steun van het Stadsdeel Centrum, woningstichting Eigen Haard, Albert Heijn, Apotheken de Vogel en Czaar Peter, Dock, Sciandri, Jos en Accu Fanfare, de fotografen:  Maria en Bjõrn, onze vrijwilligers en iedereen die Curinesa een warm hart toedraagt, hebben wij ondanks de coronamaatregelen er een succesvolle dag van kunnen maken.                                                                                                                            We hopen ook in 2022 weer een beroep op jullie te kunnen doen.