· 

Maatje tegen Eenzaamheid

PROJECT MAATJE TEGEN EENZAAMHEID

Stichting Curinesa wil dit jaar het project `Maatje tegen Eenzaamheid´ introduceren, om buurtbewoners die zich eenzaam voelen uit hun sociale isolement te halen.

 

WIE ZIJN WIJ

Stichting Curinesa staat voor cultuur, respect en integratie binnen de Nederlandse samenleving. Wij organiseren al ruim 12 jaar in samenwerking met verschillende andere organisaties, diverse activiteiten voor alle doelgroepen op de Oostelijke Eilanden, de Kadijken en de Czaar Peterbuurt.

 

HET PROJECT

Voor de Corona pandemie waren er al enkele buurtbewoners, die te maken hadden met eenzaamheid en sociaal isolement. Door de Coronamaatregelen is deze groep groter geworden. Het niet deelnemen aan het sociale leven heeft verschillende oorzaken. Vaak  is er sprake van een gebrek aan sociale contacten of financiële middelen, maar ook ziekte en ouderdom kunnen een rol spelen.                                                                                      Wij van stichting Curinesa voelen ons genoodzaakt om extra aandacht aan deze doelgroep te besteden, door iets positiefs voor hun te gaan doen.

 

WAT GAAN WE DOEN

Buurtbewoners die vooraf geselecteerd zijn krijgen een gratis strippenkaart, waarmee ze kunnen deelnemen aan het project. De buurtbewoner krijgt een vertrouwelijk maatje uit de wijk toegewezen, die  vergezelt  bij een gekozen activiteit. Er kan gekozen worden uit diverse activiteiten, zoals een restaurant, museum of bioscoop bezoeken, een muziek concert bijwonen, een kapper/schoonheidsbehandeling, naar de dieren tuin etc... Elke activiteit waaraan is deelgenomen wordt afgestempeld op de strippenkaart.

 

DOEL 

Buurtbewoners die eenzaam zijn uit hun isolement halen, door het bevorderen van deelname aan het sociale leven. Een  positieve bijdrage leveren aan de samenhorigheid binnen de eerder genoemde wijken.