Maatje voor Gezelligheid

De naam van ons project was ‘Maatje Tegen de Eenzaamheid, dat wij

inmiddels omgedoopt hebben in ‘Maatje voor de Gezelligheid’.

Buurtbewoners die vooraf geselecteerd zijn krijgen een gratis strippenkaart, waarmee ze kunnen

deelnemen aan het project. De buurtbewoner wordt gekoppeld aan een vertrouwelijk maatje uit de

wijk, die vergezelt bij een gekozen bezigheid. Het maatje kan een buurtgenoot zijn of een vrijwilliger

van Curinesa. Er kan gekozen worden uit diverse activiteiten, zoals een restaurant, museum of

bioscoop bezoeken, bijwonen van een muziek concert, een kapper/schoonheidsbehandeling

ondergaan, uitje naar de dierentuin, wandeling maken etc.

Onze doelstelling hierbij is:

- buurtbewoners in contact brengen met anderen, waardoor zij uit hun sociaal isolement

komen en weer deelnemen aan het sociale leven.

- Een positieve bijdrage leveren aan de samenhorigheid en de verbinding tussen buurtgenoten

binnen de Oostelijke Eilanden.